Eğitim Koçluğu

Grafik Tasarım Ofisi

Öğrenci Koçu ?

Akademik yaşamda başarı becerilerini arttırmak amacıyla öğrenci ile danışman öğretmen arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.


Öğrenci Koçu, öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci koçu öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik servisi ile birlikte öğrencinin ders başarısını takip eder.